บริการตัดผมให้นักเรียน

เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๕ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาโดยมี นาวาเอก รณรงค์  สิทธินันทน์
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี และ นาวาโท เตชธร  สงวนสิน ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ ฯ กล่าวรายงานต้อนรับ