เยาวชนเข้าค่าย

เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๕ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ ฯ จัดกำลังพล สานสัมพันธ์กับ ทกพ. บน เนิน ๓๒๖