จับยาบ้า ฯ 2

เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๕  ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ ฯ จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

    จำนวน ๑๐ คน ( ช.๗ ญ.๓ ) ที่บริเวณจุดตรวจหน้ากองร้อยฯ บ.แหลม ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี