ล.ร.ท.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์
ผบ.นย.

น.อ.รณรงค์  สิทธินันทน์
ผบ.ฉก.ทพ.นย.

น.อ.นิพัธน์  สุดใจ
รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.

 

 ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร 

 

ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 
23 ต.ค.54

ผบ.ฉก.ทพ.นย. ประดับยศ ฯ
21 ก.พ.55

บริจาคโลหิต ฯ
21 ก.พ.55

มอบเงินสงเคราะห์ ฯ
20 ก.พ.55

กิจกรรมชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน

ชค.ทพ.นย.1

ชค.ทพ.นย.2

ชค.ทพ.นย.3

ชค.ทพ.นย.4